Berlín, Rixdorf

Pavel Neústupný , Berlín

Příspěvek pro VI. mezinárodní konferenci MORAVIAN, 19.-20.10.2012 v Suchdole nad Odrou
Iva Hlavsová

Vilém Vácha

Článek se také zabývá významem pruského krále Friedricha Viléma I. a jím zavedeným pruským právem
Převzato z časopisu Mensa ze srpna 2008
V. Placht

Převzato z blogu "zavodsky.webz.cz"
Původně vyšlo v Kostnických jiskrách 21/81, str.3
Impressum | Datenschutz