Eesti misjon - Missionseinsatz TAPA 16 im August 2016 • Der Himmel über Estland - hier noch grau, aber mit Regenbogen
  Nebe nad Estonskem - ještě šedivé, ale s duhou
  The sky above Estonia – here still grey, but with a rainbow
 • Und hier die weitere Entwicklung ...
  Díváme se na další vývoj ...
  And here is the further development ...
 • ... bis zur Himmelöffnung!
  ... až k otevření nebe
  … until the sky is opening!
 • Wegbereitender Einsatz im Dorf Lehtse. Ist jemand hier?
  Průkopnický výjezd do vesnice Lehtse. Je tu někdo?
  Making the way for the outreach in the village Lehtse. Nobody here?
 • Eine alte Frau rechts und im Hintergrung ein paar Kinder
  Stará paní vpravo a v pozadí pár dětí
  An elderly woman to the right and a few children in the background
 • Das erste Gespräch. Wir fangen an Ball zu spielen ...
  První rozhovor. Začínáme sami hrát s míčem ...
  The first conversation. We are starting to play ball ...
 • ... und schon sind Dorfkinder dabei!
  ... a už jsou tady děti z vesnice!
  ... and the village kids are joining us!
 • Wir bauen ein Zelt auf und begrüßen zum Programm
  Stavíme stan a vitáme k programu
  We are building a tent and welcoming to the program
 • Zu Workshops fuhren wir ca. 2 km bis zur Kirche (links unser Karitsa-Bus)
  K workshopům jsme jeli 2 km až ke kostelu (vlevo náš karitsský bus)
  For the workshops we had to drive 2 km to a church (left our Karitsa-Bus)
 • Zur Kirche kommen Leute aus der Umgebung, aber nicht aus Lehtse
  Do kostela chodí lidé z okolí, ale ne z Lehtse
  People of the area are coming to the church, but not from Lehtse
 • Wir spürten das Bedürfnis, dieses Gartenhäuschen zu begradigen
  Cítíme potřebu narovnat tento zahradní domeček
  We had the need to straighten up this little garden house
 • Hier der Workshop drums mit Lehtse-Kindern...
  Záběr drums-workshopu s dětmi z Lehtse
  Here the drum workshop with the Lehtse-children ...
 • ... und hier Workshop Malen und Basteln
  ... a zde záběr z výtvarného workshopu
  ... and here the workshop for painting and craft-work
 • ...
  ...
  ...
 • Jetzt Einsatz in Tapa. Die Stadt feiert 90 Jahre Bestehen...
  Den nato působíme v Tapě. Tapa slaví 90. výročí založení...
  Now outreach in Tapa. The city is celebrating its 90th year of existence...
 • ... und wir haben Einsatz in zwei Zelten bei der Baptistenkirche
  ... a my máme programy ve dvou stanech u baptistického kostela
  ... and we are having an outreach in two tents at the baptist church
 • Im Hintergrund die Methodistenkirche
  V pozadí je metodistický kostel
  In the background the methodist church
 • Das Programm beginnt ...
  Začínáme s programem ...
  The program is starting ....
 • ... und die 4 Workshops werden vorgestellt
  ... a představujeme 4 workshopy
  ... and the 4 workshops are getting introduced
 • Kinder gehen dann zu Workshops, Erwachsene und Familien in die Kirche
  Děti odcházejí do workshopů, dospělí a rodiny do kostela
  The children are then going to the workshops, adults and families to church
 • Hier Workshop Malen und Basteln
  Zde je výtvarný workshop
  Here painting and craft-work workshop
 • Teamfoto
  Týmová fotka
  Photo of the team
 • Blick in die geschmückte Methodistenkirche (Archivfoto) ...
  Pohled do vyzdobeného metodistického kostela (archivní snímek) ...
  View into the decorated methodist church (archive photo)…
 • ... mit Kaffee, Kuchen und Programm, hier Zeugnis von Michal rechts
  ... s kávou, zákusky a programem, zde se svědectvím Michala vpravo
  ... with coffee, cake and program, here testimonial of Michal right
 • 2 starke Leiterinnen Milena und Külvi
  2 silné vedoucí Milena a Külvi
  2 strong leaders Milena and Külvi
 • Präsentation der Workshops, hier Malen und Basteln
  Prezentace workshopů, zde vytváření
  Presentation of the workshops, here painting and craft-work
 • Ein evangelistischer Film wird projiziert, mir russ. Übersetzung
  Promítáme evangelistický film, s ruským překladem
  A gospel movie gets produced, with Russian translation
 • Diese 3 junge Russen, Brüder, haben Jesus angenommen
  Tito 3 mladí Rusové, bratři, přijali Ježíše
  These 3 young Russians, Brothers, have accepted Jesus
 • ... und Aleksandr spricht mit ihnen
  ... a Aleksandr s nimi mluví
  ... and Aleksandr is talking to them
 • Abschluß mit Schminken und Modellierballons
  Závěr s líčením a modelovacími balónky
  Final event with face-painting and modeling balloons
 • Ist dieses Mädchen nun Estin oder Tschechin?
  Je toto děvče Estonka nebo Češka?
  Is this girl now Estonian or Czech?
 • Nun, das ist hier wirklich gefährlich!
  No tohle je skutečně nebezpečná situace!
  Well, it´s really dangerous here!
 • Am Sonntag in der Kirche, links Pastor Toomas, rechts pastor Joel
  V neděli v kostele, vlevo pastor Toomas, vpravo poastor Joel
  On Sunday at church, left Pastor Toomas, right Pastor Joel
 • Paul und Irene werden ausgesegnet, TAPA 16 war ihr letzter Tapa-Einsatz
  s modlibami a požehnáním pro Pavla a Irenu na závěr jejich působení v Tapě
  Paul and Irene are getting blessed and released, TAPA 16 was their last Tapa-Outreach
 • Barbecue in Karitsa. Hälfte der 14 Team-Tschechen
  Grilováním v Karitse. Část Čechů (půl z 14tičlenného týmu)
  Barbeque in Karitsa. Some of the 14 Czech Team members
 • Ewa, Tönu, André und Avely aus Karitsa kommen hinzu
  Ewa, Tönu, André a Avely z Karitsy se k nám připojují
  Ewa, Tönu, André and Avely from Karitsa are joining
 • Miloš und Sohn Jonáš kommen gerade zum Arbeitseinsatz nach Karitsa
  Miloš a syn Jonáš přijeli právě na týdenní brigádu do Karitsy
  Milos with his son Jonas are coming to a work outreach in Karitsa
 • Weitere Gruppenaufnahme ...
  Další skupinový záběr ...
  Further group photo ...
 • ... und hier junge Esten vom Team, die uns Geschenke mitbrachten
  ... a zde mladí Estonci z týmu, kteří nám přinesli dárky
  ... and here are young Estonians of the team who brought us presents
Impressum | Datenschutz