Go East je misijní služba na Východě a zaměřuje se především na Českou republiku a Estonsko. Go East je také službou smíření mezi národnostními skupinami, zvláště mezi Čechy a sudetskými Němci.

Go East založili Pavel a Irene Neustupny z Berlína. Je součástí misijní společnosti Nová země.

Impressum | Datenschutz