Kdo jsme


Jsme Pavel a Irena Neustupní a v létě 2002 jsme založili Go East, misijní službu pro východní země se zvláštním zaměřením na Česko a Estonsko.

Jsme česko-německý manželský pár. Pavel je rozený Čech a po selhání „pražského jara“ (1968) utekl do Mnichova. Irena je uprchlice z NDR.

Máme 6 dospělých dětí, 15 vnoučat a 2 pravnoučata. Žijeme v Berlíně, odkud sami nebo s týmy podnikáme cesty na východ.
Impressum | Datenschutz